Duyurular OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM (45 ve 68.) EĞİTİM BÖLGELERİ

OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ: 10.10.2012

TOPLANTI SAATİ: 15.00

TOPLANTI YERLERİ: Atatürk İlkokulu, Gündüz Alp İlkokulu ve Ortaokulu ile Kız Teknik ve Meslek Lisesi

            2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılı 1. Dönem Eğitim Bölgeleri Zümre Toplantıları (45 ve 68.) bölgeler itibari ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesi ve gözetiminde birlikte yapılmıştır.

Okul öncesi, sınıf (1 – 2 – 3 – 4), okul zümre başkanları toplantıları Atatürk İlkokulunda, ortaokul branşlar ( Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik, Türkçe, Teknoloji Tasarım, Görsel Sanatlar, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik, Beden Eğitimi ) okul zümre başkanları toplantıları Gündüz Alp İlkokulu ve Ortaokulunda, ortaöğretim branş ( Matematik, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Fizik, Kimya, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı / Dil Anlatım, Resim, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik, Beden Eğitimi ) okul zümre başkanları toplantısı Kız Teknik ve Meslek Lisesinde aynı tarih ve saatlerde başlatılarak yapılmıştır.

            Toplantılardaki tespitler, istekler ve kararlar okul öncesi, sınıflar ve branşlar itibari ile aşağıdaki gibidir:

           OKUL ÖNCESİ

 • İlçe Zümre Başkanlığına Şehit Bülent Göçer İlköğretim Okulu Okul Öncesi Öğretmeni Esma TUTAR’ın seçildiği,
 • Okul öncesi ile ilgili yapılan etkinliklerin İlçe MEM web sayfasında yayınlanması,
 • Okul öncesi sınıflarında ders araç gereçlerinin (oyuncak vs.)yetersiz olduğu ve kullanıma uygun olmadığı, dolayısıyla malzeme desteği sağlanması,
 • Toplanan öz bakım ücretlerinin yetersiz olduğu,
 • Her okula bir yardımcı personel verilmesi,
 • Gelişim düzeyi farklı olan çocukların bir arada eğitim görmelerinin eğitimin verimliliğini azalttığı,
 • Öğrencilerin gelişiminde görülen eksiklik ve yetersizlikler not alınarak veli bilgilendirilmesinin sağlandığı,
 • Hizmet içi eğitimlerin çok faydalı olduğu fakat saatlerin uygun olmadığı,
 • Okul öncesi öğretmenler için resmi teneffüs hakkı verilmesi,

 

           BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLAR

 • Bileştirilmiş sınıflar Zümre Başkanlığına Yurtbeyi İlkokulu Öğretmeni Hatice ULUTAŞ’IN seçildiği,
 • 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 1.2.3.sınıflarda 2.sınıf Hayat Bilgisi temalarının işleneceği, farklı uygulama yapılmaması gerektiği,
 • Birinci sınıf uyum kitabının Hayat Bilgisi bölümünün işlenmeyip ikinci sınıf Hayat Bilgisi konularının seviyelerine uyarlanarak işlenmesi,
 • Öğretmenli ve ödevli çalışma saatlerinin dengeli dağıtılması gerektiği,
 • Okulların fiziki alt yapılarının düzeltilmesi, daha sağlıklı ve düzenli bir eğitim öğretim ortamının sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması, öğrenci mevcudu fazla olan yerleşim birimlerinde bağımsız sınıf uygulaması için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Eğitim öğretimin niteliğinin yükselmesi için yardımcı materyallerin sağlanması, renkli elişi kâğıtları, kartonlar, yapıştırıcı, çeşitli boyalar gibi materyallerin dağıtılması, kaynak kitap ve renkli broşür, dergilerin dağıtılması,
 • Birleştirilmiş sınıflı okullara hizmetli verilmesi,
 • Öğrenci başarılarının değerlendirilmesine mevcut yönetmelik hükümleri doğrultusunda devam edileceği, her öğrenciye istediği bir dersten proje ödevi verilmesi, performans görevlerinin de her dönem birer adet verilmesi,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere uygun basitleştirilmiş konular ve materyaller sağlanması,
 • Birinci sınıf uyum kitabının daha anlaşılır ve uygulanabilir olarak düzenlenmesi,
 • Birleştirilmiş sınıflarda dördüncü sınıfların taşımalı sisteme kaydırılması,
 • Sınıf Yönetimi konusunda ve 2.3.4,sınıf yabancı dil müfredatının nasıl uygulanacağı konusunda hizmet içi eğitim verilmesi,

 

              1.SINIF

 • İlçe Zümre Başkanlığına Atatürk İlkokulu öğretmeni Ahsen AKGÜN’ün seçildiği,
 • Bazı okullarda ders kitaplarının eksik olduğu, etkinliklerin fotokopi ile çoğaltılamadığı,
 • Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin uygulanışı ile ilgili bilgi alışverişinin yapıldığı, öğretmenin öğrencilere rehber olması gerektiği, öğrencilerin ise aktif görev almalarının sağlanması gerektiği ayrıca dersin ilk ve son saatlere konulmaması gerektiği,
 • Taşımalı eğitim yapan okullarda görev yapan öğretmenlerin, 5.sınıf ders saatlerinin fazla olması nedeniyle çıkışta dersleri olmasa bile 5.sınıf öğrencilerini ve öğretmenlerini beklemek zorunda kaldıklarını, bu sorunu halletmek için ayrı taşıma yapılmasının uygun olup olmadığını,
 • 2007 doğumlu öğrencilerle kitapların günü gününe işlendiği,  2006 doğumlu öğrencilerle kitapların daha seri işlendiği 1.sınıflarda; 3 ayrı yaş grubu olması dolayısıyla, öğretmenlerin uygulamada çok zorlandıkları,  küçük öğrencilerin etkinlikleri yaparken yoruldukları ve yapmak istemedikleri, büyük öğrencilerin ise çabuk bitirdikleri için sıkıldıkları,
 • 1.sınıf öğretmenlerinin sınıftaki yaş farkından kaynaklanan problemlerden dolayı teneffüse çıkamadıklarını bu yüzden 1.sınıf öğretmenlerine nöbet görevi verilmemesini istedikleri,
 • Bazı okullarda 1.sınıflara kulüp görevi verilirken bazı okullarda verilmediği, hangi uygulamanın yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme istedikleri,
 • 66 aylıktan küçük öğrencilerden öğrenme güçlüğü çekenler için ilerleyen zamanlarda bir kurul oluşturup anasınıfına yönlendirme yapılıp yapılamayacağı,
 • 1.sınıf zümresi olarak eğitim öğretimin kalitesini yükseltecek her türlü hizmet içi kursuna katılma konusunda fikir birliğine varıldığı,
 • 1.sınıf zümresi olarak, internet sayfası kurulması ve çalışmaların internette paylaşılması,
 • 1.sınıflarda haftada 4 saat olan serbest etkinlik dersini veli isterse aldırmaz açıklamasına dayanarak bazı velilerin öğrencileri haftada 4 gün birer saat erken aldıkları, öğretmenlerin bu konu ile ilgili okul müdürleriyle problem yaşadıkları, konu ile ilgili okulların bilgilendirilmesini istedikleri,

 

 

 

            2.SINIF

 • İlçe Zümre Başkanlığına Atatürk İlkokul öğretmeni İlkay KUMTEPE’nin seçildiği,
 • Hayat Bilgisi dersinde süre sıkıntısı yaşandığı, diğer derslerle ilgili sıkıntı yaşanmadığı,
 • İkili eğitim yapan okullarda ikili eğitimden normal eğitime geçebilmek için bina gerekli olduğu,
 • Eğitim öğretimde niteliğin artması için sınıf mevcutlarının azalması gerektiği, branş gerektiren derslere branş öğretmenlerinin girmesi, binaların ilkokul / ortaokul şeklinde tamamen ayrılması, binaların temizliğine özen gösterilmesi,
 • Öğrencilerin başarılarının notla değerlendirilmemesi, öğretmenlerin sınıflarını zaman zaman değiştirmelerinin faydalı olacağı,
 • Öğretmenlerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla drama kursu, ilk yardım kursu düzenlenmesi,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin okula bir sene geç başlayabileceği, sorunlara yönelik BEP planlarının yapılması,
 •  Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın benimsenmesi, bölgede bütünlüğün sağlanması, sınav yapılmaması, proje ve performans görevlerinin sınıfta yapılması,

              3.SINIF

 • İlçe Zümre Başkanlığına Şahin Sevin İlkokulu 2.sınıflar zümre başkanı Yeşim TAN’ın seçildiği,
 • Gerekli planlamaların yapıldığı, ünite sürelerinin müfredata uygun olarak hazırlandığı,
 • Melek İpek İlkokulunda projeksiyon vb. eğitim öğretim materyallerinin eksik olduğu,
 • Serbest etkinlik saatleriyle ilgili planlama eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşandığı,
 • Derslerde eğitim öğretim materyallerinin kullanımına önem verilmesi gerektiği,
 • Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
 • Özellikle 1-4.sınıflarda kulüplerin kaldırılması onun yerine sosyal becerilerin gelişmesine yönelik çalışmaların yapılmasının daha etkili olacağı,
 • Değerlendirmelerin tema ya da ünite sonlarında yapıldığı, değerlendirme yaparken puan üzerinden değil “doğru-yanlış” şeklinde yapılması,
 • Hizmet içi eğitimlerin, eğitim öğretim saatleri içinde yapılmasının dersleri olumsuz etkilediği,
 • Hizmet içi eğitim konuları olarak sınıf yönetimi, Drama, İngilizce, özel eğitim konularında seminer verilmesi,
 • Kaynaştırma öğrencileri için hazırlanması gereken BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı)’in amacına uygun şekilde uygulanamadığı, bu programların etkili uygulanabilmesi için destek eğitim odalarının etkin kullanımı ile bu sorunun aşılabileceği,
 • Öğrencilere verilen performans görevi ve proje ödevlerinin çocuğun sosyal çevrelerine uygun olarak verilmesi, ders ortamında yapılması, performans görevlerinin sınıfın ortak kararı doğrultusunda belirlenmesi,
 • Zümrelerin e-posta aracılığı ile iletişim kurarak iyi örnekleri paylaşmaları,

 

 

 

 

              4.SINIF

 • İlçe Zümre Başkanı olarak İhsan Köksal İlkokulu öğretmeni Semiha OCAKOĞLU’nun

     seçildiği,

 • Trafik Güvenliği dersi kitaplarının geç gelmesi nedeniyle eğitim öğretimin aksadığı, halen bu kitapların bazı okullara gelmediği,
 • Ders araç gereçlerinin eksik olduğu özellikle Fen ve Teknoloji dersleri açısından materyallerin zenginleştirilmesi gerektiği,
 • Bazı okulların ikili eğitime geçmesinin çok sağlıklı olmadığı,
  • 5.sınıfların seçmeli derslerinin olması nedeniyle taşımalı öğrencilerin tümünün 5.sınıfları beklemesinin okullarda büyük sıkıntılar oluşturduğu,
  • İkili eğitim yapan okullarda öğlen derse giren öğretmenlerin performansının düşük olduğu bina kiralanarak normal öğretime geçilmesi,
  • Bazı okullarda Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerine branş öğretmenleri girerken, bazı okullarda ise sadece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerine branş öğretmenlerinin, diğer derslere sınıf öğretmeninin girdiği bu konu ile ilgili karışıklığın giderilmesi,
  • Öğretmenlerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla yapılan hizmetiçi eğitimlerin uzaktan eğitim şeklinde olmaması, semineri veren kişilerin amacına uygun, uzman kişiler olması,
  •    Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik alınması gereken önlemler;

Dikkat eksikliği olan öğrencilerin düzenli olarak doktora gittiği zaman derse daha ilgili ve derslerde başarılı olduğu, üstün zekâlı öğrencilerin tespit edilip gerekli okullara gönderilmesi,

 •    Her dönemde en az birer performans ödevi verilmesi ve yıl boyunca her dersten bir proje ödevi verilmesi gerektiği,

TÜRKÇE

 • ·    İlçe Zümre Başkanlığına Ayşe Özbağı İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni Uğur  

     TOPSAKAL’ın seçildiği,

 • · Eğik yazı kullanımı konusunda görüşüldüğü, öğrencilerin yazılarının okunmadığı ve özen  

   gösterilmesi gerektiği,

 •    Zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımının sağlanması,
 •    Eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi için zümre öğretmenleri arasında iletişim kurulması,
 •   Öğrenci başarılarının akademik olarak değerlendirildiği, sosyal ve kültürel anlamda değerlendirmenin geri planda kaldığı,
 •   Öğretmenlere drama, Türkçe öğretim programlarının tanıtım ve uygulanışı, bitişik el yazısı seminerlerinin verilmesi,
 •   Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler konusunda sıkıntılar yaşandığı öğrencilerin düzeyine uygun çalışmalar yapılması gerektiği,
 •   Öğrenci başarılarının ölçülmesi konusunda uygulanmakta olan yöntemlere devam edileceği,

 

            İLKÖĞRETİM MATEMATİK

 • İlçe Zümre Başkanlığına Gölbaşı İlkokulu Matematik Öğretmeni Canan ALTAŞ TAŞKIN’ın seçildiği,
 • Matematik materyalleri kullanım, Bu Benim Eserim ve diğer bilimsel projeler için proje hazırlama ve Akıl Derneğinin 5.sınıflara yönelik yaptığı zekâ oyunları seminerlerinin talep edilmesi,
 • 8.sınıf kitabının 6 ve 7.sınıflardaki gibi değiştirilmesi gerektiği,
 • Önceden hazırlanan kitapların konu sıralamalarının öğretmenlere bildirilmesi,
 • Başarının geçen yılın altına düşürülmemesi ve başarıyı artırıcı çalışmaların yapılması,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere BEP hazırlanması,
 • RAM’ın öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle ilgili çalışmalarda yardımcı olması,
 • Tüm öğretmenlerin yıllık planlara uygun ders işlemeleri gerekliliği,

 

 

 

            FEN VE TEKNOLOJİ

 • İlçe Zümre Başkanlığına İncek TEK İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Sevinç ARABACI’nın seçildiği,
 • Malzeme eksiği olan okulların ( Ş.Sebahattin Koçak İmam Hatip Ortaokulu, Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu, Sevgi Çiçeği Ortaokulu, Ş.Komando Mükremin Başaran Ortaokulu, Gölbaşı İlkokulu, Taşpınar İlköğretim Okulu ) tespit edildiği, bu okulların malzeme eksikliklerinin giderilmesi,
 • 6 – 8. sınıf malzemesi olup da 5.sınıf malzemesi olmayan okulların olduğu,
 • Genel olarak okulların çoğunda malzeme eksiğinin olduğu,
 • Taşımalı eğitim yapan okulların öğretmenleri 5.sınıfların ders saatlerinin diğer sınıflara göre  fazla olmasından dolayı çıkışta 5.sınıf öğrenci ve öğretmenlerini beklemek zorunda kaldıkları,
 • Sınıf mevcutlarının bazı okullarda fazla olduğu
 • İkili eğitim yapan okullarda çıkış saatlerinin geç olduğu,
 • Yıllık planların hazır olduğu,
 • Zümre ve alanlar arası bilgi akışının yapılması,
 • Laboratuar malzemelerinin müfredata uygun olmadığı, okullara yeni malzemelerin gönderilmesi, gerekli tedbirin alınması için İlçe MEM ile görüşülmesi,
 • Okullara SBS verilerinin gelmediği, verilerin gelmesi için ilçe MEM ile görüşülmesi,
 • Fen laboratuarı malzeme kullanımı, akıllı tahta kullanımı, proje hazırlama yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme için kurs talep edilmesi,
 • Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ortak anlayışın benimsenmesi, yazılı değerlendirmelerde doğru – yanlış soruları, boşluk doldurma, eşleştirme, test, birkaç klasik soru, boşluk doldurmada kelime sayısının fazla tutulması, kelime verilmesi,
 • Sınıf sistemine geçilmesi, fen odası adı altında sınıf açılması, fen laboratuarının amacına uygun kullanılması, projeksiyon kullanımının yaygınlaştırılması,
 • Laboratuar kullanımında çok zümreli okullarda sıkıntı olduğu, sorunların giderilmesinde öğretmenlerin çok çaba gösterdiği,

           

 

 

 

            SOSYAL BİLGİLER

 • İlçe Zümre Başkanlığına Sevgi Çiçeği İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülhanım ÇEVİK’in seçildiği,
 • 7. sınıf müfredatında yapılan değişikliğin olumlu karşılandığı,
 • İletişim konusunda Türkçe, paralel –meridyenler konusunda matematik, İslam Tarihi konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ile işbirliği yapılması,
 • 4+4+4’ün sonucu olarak sınıf mevcutlarının arttığı, özellikle 5.sınıflarda rehber öğretmenler ile aileler arasında diyalog sağlanarak çıkacak sorunların en aza indirilmesi,
 • 5.sınıftan başlayarak ortaokul süresince aynı şubeye aynı öğretmenin girmesinin sağlanması ve bu yöntemle öğrencilerin daha başarılı olacağı,
 • Rehberlik servislerinin 5. sınıflara yönelik ek çalışmalar yapması,
 • İkili eğitimden en kısa zamanda vazgeçilmesi,
 • 5. sınıflarda ders programının yoğun olmasından dolayı öğrencilerde konsantrasyon eksikliği olduğu,
 • Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
 • Sınıf değişikliğinin öğrencileri olumsuz etkilediği zorunlu haller dışında öğrencilerin sınıflarının değiştirilmemesi gerektiği
 • Veli eğitim seminerlerinin artırılması,
 •  Bakanlığın kaynak kullanımı konusunda öğretmenlere izin vermesini istedikleri,
 • Okullarda başarı seviyesinin yüksek olduğu, sosyal – kültürel anlamda iyi oldukları,
 • Akıllı tahta kullanımı ve Fatih Projesinin için gerçek anlamda hizmet içi eğitim talep edilmesi,
 • BEP’lerin etkin bir şekilde uygulanması, söz konusu öğrencilerin özel alt sınıf öğretmenlerine yönlendirilmesi, rehber öğretmenlerle işbirliğinin artırılarak öğrencilerin kazanılması,
 • İlçe MEM öncülüğünde her iki dönemde birer tane ortak sınavların planlanıp uygulanması,
 • Öğretmene verilen değerin yükseltilmesi gerektiği,

 

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE

 • İlçe Zümre Başkanlığına Karagedik Ercan Ortaokulu İngilizce Öğretmeni İpek GÜNDOĞAN’ın seçildiği,
 • 4. Sınıf kitabındaki diyalogların öğrencilerin seviyesine uygun olmadığı,
 • 5.sınıflarda seçmeli ders programının olmaması ve ders işlenişinde sorun olması, en kısa zamanda programın yayınlanması,
 • DYNED çalışmaları için bilgisayarların olmadığı, 5. ders saati etkinliği olarak ders işlenmesi,
 • Kitapların tekrar gözden geçirilmesi, 4.sınıfların ses CD’lerinin olmadığı,
 • Kitapların komisyon başkanı Prof. Dr. Ayda Ersöz’den, kitapların işlenişi hakkında bilgi alınabilmesinin faydalı olacağı,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için destek eğitim odalarının açılması,
 • İngilizce sınıfı oluşturulması,

 

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 • İlçe Zümre Başkanlığına Gökçehöyük İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ersin DOĞRUYOL’un seçildiği,
 • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredat Programının sınıf ve ünite bazında incelendiği,
 • 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında başarının %99 olduğu,
 • Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi paylaşımı konusunda; seçmeli derslerde görsel materyallerin kullanılması, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, Türkçe, müzik ve görsel sanatlar öğretmenleri ile işbirliği yapılacağı,
 • 5.sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ek olarak seçmeli derslerden özellikle Hz.Muhammed’in Hayatı dersinin öğrencilerin Peygamberimizi daha yakından tanımaları açısından çok isabetli olduğu,
 • Seçmeli derslerden Kur’ân-ı Kerim dersine yönelik kaynak sıkıntısının fotokopi yoluyla giderilmesi,
 • Çoklu zeka kuramına göre öğrencilere ilgi yetenek testlerin uygulanması, öğretmen gözlemleri ve veli işbirliği ile öğrencilerin değerlendirilmesi ve bu amaçla çalışma yapraklarının oluşturularak kullanılması, ayrıca tam öğrenme, aktif ve ezbersiz öğrenme, mevcutta bilinen tüm eğitim ve öğretim tekniklerinin kullanılması, aynı zamanda okul imkanları ölçüsünde teknolojik araç ve gereçlerden yararlanılması,
 • Seçmeli derslerde öğrenci başarısının ölçülmemesi, öğrenci ilgilerinin ders içeriğine çekilmesi,
 • Yeni seçmeli dersler için öğretmenlere seminer düzenlenmesi,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik BEP hazırlanması,
 • Kutlu Doğum Haftasında yapılacak etkinlikler için ileri bir tarihte toplantı yapılması,

 

 

İLKÖĞRETİM MÜZİK

 • İlçe Zümre Başkanlığına Melek İpek İlköğretim Okulu Müzik Öğretmeni Özkan APAYDIN’ın seçildiği,
 • 2011 – 2012 eğitim öğretim yılında istenilen seminerlerin gerçekleştirilemediği, Dinçer Özer’in projesi olan ‘Ritim’ yarışmalarına okullardaki öğretmenlerin fiziki imkânlara sahip olmaması sebebiyle yeterli derecede katılımın olmadığı, sadece Gündüz Alp İlköğretim Okulu müzik öğretmeninin 2 öğrenciyle katıldığı,
 • Genel olarak müzik sınıflarının olmadığı, olan okulların ise gerekli materyallere ve donanıma sahip olmadığı,
 • Okullarda ritim çalgılarının, (org vb.) kesinlikle bulunması gerektiği, müzik sınıflarının eksiksiz olması,
 • Müzik yarışmalarının yapılması,
 • Düşük notların sebebinin öğrencilerin yeteneksizliklerinden değil, müzik dersindeki sorumluluklarını yerine getirmemelerinden kaynaklandığı,
 • Başarılı, yetenekli ve çalışkan öğrencilerin müzik yarışmalarına vb. etkinliklere katılmaları için motive edilmeleri gerektiği,
 • Orff vb. çağdaş eğitim metotları ile ilgili hizmetiçi eğitimlere öncelik verilmesi, aranjman programlarının kullanım eğitiminin olması,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin motive edilmesi, daha sıcak ve yapıcı yaklaşımlarda bulunulması,
 • Öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde bilimsel yöntemlerin kullanılması ve bu şekilde değerlendirme yapılması,
 • Törenlerde öğrencilerin sıraya girmesinde, disiplin sağlanmasında diğer öğretmenlerden yardım alınması,

 

TEKNOLOJİ TASARIM

 • İlçe Zümre Başkanlığına Sevgi Çiçeği İlköğretim Okulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ayşe PARMAKSIZ’ın seçildiği,
 • Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar, Matematik, Geometri, Türkçe öğretmenleri ile işbirliği yapılması,
 • Öğretmen ihtiyacının olmadığı,
 • Yaratıcı düşünceyi uyaran tekniklerin uygulanması,
 • Ders olarak öğrenci başarısında sıkıntı olmadığı, sosyal ve kültürel açıdan dersin öğrenciye olumlu etkisi olduğu,
 • Bilgisayar kullanım, photoshop konularında seminer verilmesi,
 • BEP uygulanması,
 • Klavuz kitaptaki değerlendirmelere dikkat edilmesi,
 • Bu Benim Eserim yarışmasına katılımın zorunlu olmadığı,
 • Teknoloji Tasarım dersinin 6. sınıflardan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına tepkili olunduğu, ders saatlerinin artırılması,
 • 6. Sınıf öğrenci velilerinin ders konusunda bilgilendirilmesi, bunun için öğrencilerle birlikte mektup formatında materyal hazırlanması,
 • Şimdi Düşünme Zamanı gibi etkinliklerde kontenjanın il kapasitelerine göre belirlenmesi, nicelikten çok niteliğe önem verilmesi,
 • Alan değişikliği sebebiyle farklı alanlardaki öğretmenlerin atanmasının ders açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı,

 

 GÖRSEL SANATLAR  

 •    İlçe Zümre Başkanlığına Gündüz Alp Orta Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Yurdagül ÜNVER İPEK’in seçildiği,
 •   Görsel Sanatlar yıllık planlarının Milli Eğitim Programına uygun olarak hazırlandığı ve zenginleştirildiği, yapılan farklı projelerin paylaşımı için görsel sanatlar öğretmenlerinin iletişim adreslerini birbirleriyle paylaştıkları,
 •    Cemil Yıldırım Ortaokulunda malzeme, Gündüz Alp Ortaokulunda atölye, İmam Hatip, Melek İpek, Baldudak, Gökçehöyük, İnönü okullarında atölye ve malzeme ihtiyacının olduğu,
 •    Eğitimin – öğretimde niteliğin yükselmesi için sınıf mevcudunun en fazla 20 kişilik olması gerektiği, Teknoloji Tasarım dersinde olduğu gibi sınıfların ikiye bölünerek işlenmesinin daha uygun olacağı,
 •    Öğrencilerin devam devamsızlık, ürün dosyası, gözlem formları kullanılarak değerlendirildikleri, performans değerlendirmeleri yapıldığı,
 •    Öğrencilerin sanatsal etkinliklere, gerekirse sanat okullarına yönlendirildikleri, her türlü sergi ve yarışmalara öğrencilerin teşvik edildiği,
 •    Photoshop, 3D, drama gibi hizmetiçi eğitim taleplerinin olduğu,
 •   Özel eğitim gören öğrenciler için BEP planları hazırlandığı,
 •   Değerlendirmelerin programa uygun şekilde yapıldığı ve bütünlük sağladığı,
 •   Yılsonu şenlikleri eğitim- öğretim süreci içerisinde gerçekleştiğinden sarfedilen emeğin gerekli karşılığı, ilgiyi görmediği, bu anlamda gerekli yerlere bilgilendirmelerin yapılması,

her okul kendi bünyesinde etkinliklerde bulunduğu için yılsonu şenliklerinin yapılmaması,

  

 

  İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ

 • İlçe Zümre Başkanlığına Gölbaşı İlkokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa ÇAKIR’ın seçildiği,
 • Okullarda zümre toplantılarının yapılıp kayda alındığı,
 • Çoğu okullarımızın spor tesisi bakımından yetersiz olduğu, bu nedenle öğretmenlerin daha çok açık alanlarda yapılan spor branşlarına yönlendiği, malzeme yetersizliklerini gidermek için federasyonla işbirliğine gidilmesinin kararlaştırıldığı,
 • Okullarda fiziki alt yapının yetersiz olduğu, kış aylarında ve soğuk havalarda ders işleyebilmek için okullarda çok amaçlı salon sayılarının artırılması veya atıl olanların dönüştürülmesi gerektiği,
 • Mevcut imkânlar dâhilinde özverili çalışmalar ile başarılı bir sezonun geçirildiği, sportif etkinlikler ile de öğrencilerin her yönden kaynaşacağı,
 • Beden Eğitimi ders içeriğinin geniş bir yelpazeye sahip olduğu, yeni gelişmelere ayak uydurmanın, gelişmeleri takip edip aktarmanın ancak federasyon işbirliği ile olacağı, beden eğitimi öğretmenlerinin tümünün katılımı ile seminer, workshop, sempozyumların ilçemizde yapılmasının sağlanması gerektiği, oryantrik, mini voleybol, Bocce, futbol, basketbol kurslarının açılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için BEP hazırlanacağı, yeterlilikleri farklı olan öğrenciler ile birlikte ders işlemenin, iç içe bulunmanın zorluklarının ifade edildiği,
 • Bu sene gerçekleştirilecek ilçe içerisindeki yarışmalar ile geçen seneki karışıklığın ortadan kaldırılması konusunda İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Özden Bey’in gerekli açıklamalarda bulunduğu, müracaatların Ankara Gençlik Spor Hizmetleri internet sitesinden yapılacağı ve matbu evrakların oradan temin edileceği, ilçe içerisindeki müsabakaların usulüne uygun bir şekilde gerçekleşeceği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği,

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT                                                                                                        

 • İlçe Zümre Başkanlığına Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğretmeni Hasan DİNÇER’İin seçildiği,
 • Diğer zümrelerle işbirliği yapılması,
 • Bölgenin eğitim ihtiyacının belirlenmesi,
 • Akıllı tahtanın kurulduğu fakat yazılım ve donanım eksikliğinden dolayı kullanamadıkları
 • Eğitim öğretimin kalitesini artırmak için; okul kitaplıklarının daha fonksiyonel hale getirilmesi,

bilgisayar sınıflarının daha aktif kullanılması, edebiyat sınıflarının oluşturulması ve bu sınıfların resim, müzik sınıfları gibi görsellikle donatılması,

 • Öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri açısından tiyatro kulübü gibi şiir kulüpleri ile okul radyolarının kurulması ve okul yönetimlerinin de bu alana destek vermesi,
 • Ders kitaplarındaki soruların yoruma dayalı olduğu, soruların yorumlanabilmesi içinde bilginin gerekli olduğu,  öğrenci yorumlarından sonra bilginin verildiği,
 • Dersi farklı açılardan işleyebilmek için yaratıcı yazarlık kursu istedikleri,
 • Başarının artırılması için okul rehberlik servisi ve RAM ile işbirliği içinde olunması gerektiği,
 • Klasik sınavların öğrencileri sıktığı,
 • Egzersiz faaliyeti yapan öğretmenlerin birbirleri ile iletişim halinde olmaları,

 

        

          

 

           FİZİK

 • İlçe Zümre Başkanlığına Ş.S.Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Tüzün ŞAFAK’ın seçildiği,
 • Eğitim öğretimin planlanması zümreler arası bilgi akışı ve paylaşımı için e-mail grubu kurulması,
 • Fizik ile ilgili seminerlerin çoğaltılması, görsel eğitim CD’leri hazırlanması,
 • Akıllı tahta, laboratuar kullanımı, internet kullanımı gibi teknolojik araçlar il ders araç gereçlerinden faydalanarak eğitimin kalitesinin artırılması,
 • Öğrencilerin akademik başarılarının yanında bilgi yarışması, proje sergileri, slayt hazırlama, sosyal kültürel faaliyetler gibi konularda gelişimlerine yardımcı olunması,
 • 9.sınıftan itibaren fizik dersinin gerekliliği konusunda öğrencinin bilinçlendirmesi, öğrencinin fizik dersini sevmesinin sağlanması, fizik dersi ile ilgili ders çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Öğretmenlere laboratuar kullanım semineri verilmesi, eksik laboratuar malzemelerinin tamamlanması ayrıca laboratuarlarda teknik personelin bulunması ve laboratuarı hazırlayıp öğretmene kolaylık sağlaması,
 • Öğrencinin derse ilgisinin çekilmesi, anlayabileceği kadar bilgi verilmesi, yapılandırıcı eğitim modelinin uygulanması,
 • Öğrenci başarısı sadece notla değerlendirilmemeli, sosyal faaliyetler ve örnek davranışlarında başarının değerlendirilmesine katılması,

 

           ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

 • İlçe Zümre Başkanlığına Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğretmeni Diler ATMAZ’ın seçildiği,
 • Toplantıya katılan öğretmenlerin zümre başkanı olmak istemediklerinden dolayı zümre başkanlığı seçiminin kura yöntemi ile yapıldığı,
 • Öğrencilerin seviyelerine uygun yöntem ve teknikler seçilerek onların anlayabileceği şekilde ders işlenmesi,
 • 9.sınıf geometri müfredatının meslek liselerinde yetişmediği, müfredatın çok yoğun olduğu ve bu yüzden verimliliğin azaldığı,  ders saatinin artırılması ya da yoğunluğun azaltılması gerektiği,
 • Bütün okulların aynı seviyede olduğu düşünülüp, aynı müfredatın uygulanmasının performansı düşürdüğü,
 • Öğrencilerde dört işlem becerisinin her geçen yıl azaldığı,
 • Ders kitabını etkinlik bazında uyguladıklarında müfredatın yetişmediği, etkinliklerle ölçme değerlendirme bölümünün birbiriyle örtüşmediği,

 

 

            KİMYA

 • İlçe Zümre Başkanlığına Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni Aynur YALÇIN DEMİR’in seçildiği,
 • Zümre başkanlığı seçiminin toplantıya katılmayan öğretmenlerden dolayı sağlıklı yapılamaması

ve toplantıya katılmayan öğretmenlerin mazeretlerinin ilçe tarafından kabul edilmesi,

 • Yıllık planların öğretim programlarına uygun olarak yapıldığı,
 • Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Kız Teknik ve Meslek Lisesinde kimya laboratuarının olmadığı,
 • Kimya derslerinin uygulama ile daha iyi anlaşılacağı, 2 ders saatinin müfredat için yetersiz olduğu bu nedenle teorik ders saatlerinin arttırılarak uygulama derslerinin eklenmesi gerektiği,
 • Okul ders programları yapılırken kimya derslerinin öğrencinin algısının yüksek olduğu ilk derslere konulması gerektiği,
 • Genel olarak öğrenci başarısının Anadolu liselerinde iyi diğer meslek liselerinde orta derecede olduğu,
 • Öğretmenler için akıllı tahta kullanım semineri ve öğretim programları tanıtım ve uygulama seminerlerinin verilmesi gerektiği,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için veli, rehber öğretmen işbirliği yapılması,
 • Sınavlarda, çoklu sınav tekniklerinin kullanılmasının daha yararlı olacağı, her dönemde en az bir ortak sınavın yapılması gerekliliği,
 • Bütün öğretmenlerin e- mail adreslerinin alınarak bilgi ve görüş paylaşımının yapılması,

 

            BİYOLOJİ

 • İlçe Zümre Başkanlığına Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni Muhammed Mihal KAN’ın seçildiği,
 • Yıllık planlar doğrultusunda derslerin işlendiği ve devam edileceği,
 • 10.sınıf müfredatında ilk önce ATP, oksijensiz solunum ve oksijenli solunumun verilmesinin daha verimli olduğu,
 • Öğretmen ihtiyacı olmadığı,
 • Meslek lisesi müfredatının öğrenciler için ağır olduğu, seviyelerine göre yeniden düzenleme yapılması gerektiği, müfredat yoğunluğundan dolayı uygulama yapacak zaman kalmadığı,
 • Meslek liselerinde başarının düşük olduğu, Endüstri Meslek Lisesinde öğrencilerin devamsızlıklarının çok olduğu aynı okulda veli toplantılarına katılımın düşük olduğu, alan seçiminde istekli öğrencilerde başarı gözlendiği ancak alanlarının tespitinde bilinçli davranmayan öğrencilerde başarısızlığın tespit edildiği,
 • Proje hazırlama kursları, araştırma geliştirmeye öğrencilerin katılımını sağlamaya yönelik kurslar, laboratuar kullanım kursu, ölçme değerlendirme kursu,
 • Öğretmenlerin özel eğitime muhtaç öğrencilere nasıl ders vereceklerini bilemedikleri için yararlı olamadıkları, bu öğrenciler için özel eğitim öğretmenlerinin daha verimli olacağı, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin seviyelerine göre özel soru hazırlanması,
 •  Sınavlarda çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma vb çoklu sınav tekniklerinin kullanılması,
 • Diğer zümrelerle işbirliği yapılması,
 • Meslek Liseleri ile düz liselerin zümre toplantılarının ayrı yapılmasının daha yararlı olacağı,
 • Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için çevre ve doğa gezileri yapılması, okul yönetiminin gezilerde öğretmenlere destek olması, özellikle ulaşım ve program konusunda yardımcı olmaları,
 • Okullarda mikroskop sayılarının arttırılması,
 • Zümre toplantısındaki isteklerin göz önüne alınması,

 

            TARİH

 • İlçe Zümre Başkanlığına Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğretmeni Türkan SERBEST’in seçildiği,
 • Tüm okulların yıllık planlarda gerekli düzenlemeyi yaptıkları,
 • Bölgenin eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyacın giderilmesine ilişkin görüş ve önerilerin görüşüldüğü, bazı okullarımızda tarih haritalarının olmadığı, bu okulların Kız teknik ve Meslek Lisesi, Erdem Bayazıd Anadolu Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi olduğu,
 • Mevcut teknolojik aletlerin (projeksiyon vb.) etkin kullanılabilmesi açısından sınıfların teknolojiye uyumlu hale getirilmesi gerektiği,
 • Eğitim ve öğretimde niteliğin yükselmesi için öğrenci merkezli eğitimin önemi üzerinde durulduğu, öğrenciyi daha aktif hale getirecek ödev ve projeler üzerinde durulmasının yıllık planlarda da belirtildiği,
 • Öğrenci başarılarının her okulun kendi bünyesindeki zümrelerde değerlendirildiği,
 • Öğretmenlerin teknolojik ve bilimsel gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunu görüştükleri, fatih projesi konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesini istedikleri,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik sınav öncesi özet ders notları verilebileceği, ayrıca rehberlik servisiyle sürekli bağlantıda bulunulması gerektiği,
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda ölçme değerlendirme yaptıkları,

 

           COĞRAFYA

 • İlçe Zümre Başkanlığına Dr.Şerafettin Tombuloğlu Lisesi öğretmeni Vural AYDIN’ın seçildiği,
 • Eğitimde zümreler arası paylaşım olduğu,
 • Okullarda eğitim ihtiyaçlarının tespit edildiği ve zümre toplantılarında paylaşıldığı,
 • İlçe Coğrafya öğretmenlerinin daha sık bir araya gelmelerinin yararlı olacağı,
 • 10.sınıf etkinlik kitabının istenmesi,
 • Bilgi yarışması yapılması,
 • Coğrafya haftası düzenlenmesi, çevre haftası kapsamında maket proje yarışması düzenlenmesi,

 

            ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE

 • İlçe zümre başkanlığına Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi öğretmeni Cavide YILMAZ’ın seçildiği,
 • Kaynak kitap hakkında konuşulduğu, okulların çoğunda kitapların eksik olduğu,
 • Ders planların hazırlanması konusunda eğitim verilmesi gerektiği,
 • Akıllı tahtaları takıldığı halde kullanamadıkları, kullanıma hazır hale gelmelerinin sağlanması,
 • Kız Meslek Lisesinde kitap Cd’lerinin eksik olduğu,
 • Kitapların öğretmenlerin görüşleri alınarak hazırlanması gerektiği,
 •  Kitapların dersin verimli geçmesi açısından yetersiz olduğu, ders araç gereçlerinin artırılması gerektiği,
 • Öğrenci başarılarının her okulda imkânlara ve ortam farklılıklarına göre değişkenlik gösterdiği,
 • Müfredatta yapılan değişiklikler ile ilgili öğretmenlere zamanında ve yeterli bilgilendirme yapılması,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için ayrıca tekrarlar yapıldığı,
 • Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda daha önceki yıllarda da yapıldığı gibi sözlü sınavlar, konu tekrarları ve proje çalışmaları yapılmaya devam edileceği,

 

            RESİM

 • İlçe Zümre Başkanlığına Endüstri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni Nur Canan ILIKKAN’ın seçildiği,
 • Eğitim yılı başında yıllık planların hazırlandığı diğer zümrelerle işbirliği yapıldığı,
 • Atölye eksikliği, malzeme eksikliği bulunduğu, bu sıkıntıların okul yönetimiyle görüşüldüğü gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapıldığı,
 • Ders saati sayılarının arttırılması (en az 2 saat olması), seçmeli ders statüsünden çıkartılması, yeni müfredatta daha çok teorik bilgilere yer verilmesinin uygulamalı çalışmaları azalttığı, teorik bilgiden çok uygulamaya yer verilirse başarının artacağı ve motivasyonun yükseleceği,
 • Öğretmenlere, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla AdobeC55 serisi, 3D Max ve Maya kurslarının verilmesi,
 • Öğrenim güçlüğü çeken öğrencilere yönelik BEP hazırlanıp uygulanması,
 •  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından her sene yapılan resim şenliği ile ilgili olarak;  sınav zamanına gelmesi ve ders çalışmak için öğrencilerin bu etkinliğe katılmak istememeleri nedeniyle etkinliğin yapılmamasının daha iyi olacağı,

 

           ORTAÖĞRETİM MÜZİK

 • İlçe Zümre Başkanlığına Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi öğretmeni Füsun BAŞTÜZEL’in seçildiği,
 • Geçen yıl uyguladıkları eğitim öğretim plan ve programlarını aynen uygulayarak hedef, amaç ve kazanımlar doğrultusunda derslerin işlenmesi,
 • Müzik ders saatlerinin 1 saate indirilmesinin öğretmen ve öğrenci motivasyonunu etkilediği,
 • Öğrencilerin daha çok sanata yönlendirilmeleri gerektiği, bu açıdan zorluklar çekildiği,
 • Müzik eğitiminin niteliğini artırmak için, Gölbaşı ve Ankara Merkezde düzenlenen konserlere katılımın sağlanması,
 • Müzik dersinde yapılan çalışmalar sonucu öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin arttığı, müzikle uğraşan öğrencilerin çevreleriyle iletişimlerinin daha aktif ve güçlü olduğu, müzikte elde edilen başarıların diğer derslere karşı ilgi ve motivasyonu artırdığı, bununda eğitim öğretim adına sevindirici bir gelişme olduğu,
 • Hizmet içi seminerlerin daha sık yapılması,
 • Müzikle uygulamayı birleştirerek öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere daha iyi ulaşıldığı ve iletişim kurulduğu,
 • Ölçme ve değerlendirme konusunda en az iki ders içi performans puanı verilerek öğrencilerin uygulamaya yönelik teşvik edilmesi,
 • Müzik çalışma gruplarının daha iyi çalışma yapabilmesi için ses yalıtımı yapılmış müzik odalarının oluşturulması, bu konuda okul yönetimleri tarafından gerekli desteğin verilmesi,
 • Çağdaş eğitim ve müziğe duyarlı gençler yetiştirmenin en büyük amaçları olduğu, bu amaç doğrultusunda müzik yapabilen, kendini ifade edebilen, motive olabilen ve sanata duyarlı olan bireyler yetiştirilmesi,

 

FELSEFE

 • İlçe Zümre Başkanlığına Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hülya BİRCAN’ın seçildiği,
 • Geçen eğitim öğretim yılında psikoloji kitabının içerik olarak ağır olduğu, konuların biyolojiye yakın olduğu, kitabın değişmesine yönelik alınan kararın bu yılda desteklendiği,
 • 2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılı yıllık planlarının müfredata uygun olduğu, konuların plana uygun işlendiği,
 • Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitabı ile sosyoloji ders kitabının bazı okullarda eksik olduğu ve bu durumun okul yönetimlerine iletildiği,
 • Okullara yerleştirilen akıllı tahtaların kullanıma geçirilmesi, bu doğrultuda felsefe öğretmenlerine tanıtım amaçlı seminer düzenlenmesi,
 • Öğrenci başarılarının yüksek olduğu, öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi gerektiği, okunan kitapların özet tanıtımlarının sınıfta paylaşılması,
 • Yıl içerisinde iki yazılı, iki sözlü değerlendirme yapılması, yazılı sınavların ezbere dayalı değil akıl yürütme, kavramayı geliştirecek ve ölçecek şekilde yapılması,
 • Öğrenci merkezli öğretimin önemli olduğu, öğrencinin ders içinde aktif hale gelebilmesi için önceden derse hazırlık yapıp gelmesi, ilgilerini çekecek şekilde soruların hazırlanması, öğrencilerin sınıf içi performanslarına göre değerlendirilmelerinin yapılmasının gerektiği,

 

ORTA ÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 • İlçe Zümre Başkanlığına Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Esra AKYÜREK’in seçildiği,
 • 2012 – 2013 Öğretim yılında bakanlıkça yayımlanan öğretim programına uygun olarak yıllık planların hazırlandığı, sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantısının yapıldığı, ödev konularının belirlendiği, disiplinler arası bilgi akışının yapılacağı konuların belirlendiği,
 • Materyal ihtiyacının olduğu,
 • Gelişen eğitim teknolojileri ile eğitim materyallerinin özellikle görsel materyallerin www.meb.gov.tr/hizmetler/eğitim adresinden takip edilmesi, öğretim programlarındaki konuların farklı bakış açılarıyla ele alınıp değerlendirilmesi,
 • Öğrencilerin ders içi ve ders dışı davranışlarının çok iyi gözlemlenerek sözlü notunun verilmesi, ilkokullarda ise performans ve proje ödevleri dikkate alınarak sözlü notunun verilmesi,
 •  Öğretmenlere akıllı tahta ve tablet kullanım seminerinin verilmesi,
 • Kaynaştırma öğrencileri ile bedensel engelli öğrenciler için öğrenci merkezli eğitim – öğretimin yapılması,
 • Sınıf geçme yönetmeliğine göre aynı dersi okutan öğretmenlerin sınavların en az birini ortak yapmaları gerektiği,
 • Seçmeli dersler için öğrencilere Kur’ân –ı Kerim mealinin, dağıtılması, gerektiğinde siyer dersi için yardımcı kitap verilmesi,

 

ORTAÖĞRETİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 • İlçe Zümre Başkanlığına Ş. Sebahattin Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Derya URUK AKKAYA’nın seçildiği,
 • Araç – gereç ihtiyacının olduğu,
 • Öğretimin niteliğinin artırılması için ilköğretim bilgisayar dersleri ile 9 ve 10.sınıflardaki seçmeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri ders saatlerinin artırılması, ders içeriklerinin birbirini tamamlaması ve devam niteliği taşıması gerektiği,
 • Meslek liselerinde sınavsız geçiş hakkından yararlanarak meslek yüksek okullarına giden öğrencilerin olduğu, Anadolu liselerinde üniversiteye giriş başarısının %30 civarında olduğu, Gölbaşı’nın sosyal – kültürel çevresinden kaynaklanan sıkıntılar olduğu,
 • Hizmet içi eğitim kontenjanlarının artırılması ve içeriklerinin zenginleştirilmesi gerektiği, başvurularının kabul edilmesi,
 • Ölçme ve değerlendirme yaparken uygulama ve yazılı sınavlara birlikte yer verilmesi gerektiği,
 • Sınıfların kalabalık olmasının uygulama derslerinde problem olduğu,
 • Öğrencilerin öğleden sonra işlenen derslerde daha isteksiz olduğu,
 • Mesleki ve Teknik Liselerdeki ders çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle öğretmenlerin ders takibinde ve ders içeriklerini öğretmede zorlandıkları,
 • Seçmeli Bilgi ve İletişim Teknoloji ders içeriğinin yoğun olmasına rağmen ders saatlerinin yetersiz olduğu,
 • Bilişim Teknolojileri ders öğretmenlerinin eğitim – öğretim faaliyetleri dışında okulun diğer bilişim teknolojileri ile ilgili teknik işlerine baktığı için iş yükünün arttığı, okul yönetimlerinin ve diğer öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi,
 • Mesleki ve Teknik Liselerde görev yapan öğretmenlerin sürekli yenilenen müfredattaki programları öğrenmelerini kolaylaştırmak için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin artırılması gerektiği,

 

ORTAÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ

 • İlçe Zümre Başkanlığına Gölbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gülay KESKE’nin seçildiği,
 • Spor yapacak alanların artırılması,
 • Demirbaş malzemelerin Gençlik Spor İl Müdürlüğünden talep edilmesi,
 • Başarılı öğrencilerin bayrak töreninde diğer öğrencilere takdim edilmesi,
 • Öğretmenlerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla hizmet içi eğitimlere ihtiyaç duyduğu,  seminerlerin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün formatör beden eğitimi öğretmeni tarafından verilmesi,
 • Beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için il ve ilçe düzeyinde yapılacak yarışmaların önceden haber verilmesi,

 

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ

 • İlçe Zümre Başkanlığına Ş. Sebahattin Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Dr. Şemsettin IŞIK’ın seçildiği,
 • Dersler arası ayırımın yapılmayıp bir bütün olarak öğrenciye verilmesine gayret edilmesi ve bunun için zihindeki engellerin yıkılması,
 • Zümrelerde alınan kararların finans desteği gerektiren kısımlarında İlçe MEM desteğinin sağlanması,
 • Hitabet ve mesleki uygulama dersinin diğer meslek liselerindeki gibi uygulama öğrenci ve öğretmenlerine ücret tahakkukunun yapılarak cazip hale getirilmesi,
 • Arapça ve İngilizce derslerinin yapılabileceği lisan laboratuarlarının oluşturulması,
 • Kur’an-ı Kerim ve Siyer Nebi derslerinin ilçedeki diğer branş öğretmenleri ile yapılmasının sağlanması,
 • Öğrenciye kişilik ve kimlik kazandıracak filmlerin belirlenmesi, kontroller yapıldıktan sonra belirli saatlerde kitap okuma gibi ayda birde olsa okulda dönüşümlü olarak seyredilmesine imkan sağlanması,
 Yayın:28.11.2012 - Güncelleme:28.11.2012 - 10:28 - Görüntülenme:3552